Archive for the ‘Αίτημα απόσυρσης του κακουργήματος που δόθηκε από την εισαγγελέα’ Category

Αίτημα απόσυρσης του κακουργήματος που δόθηκε από την εισαγγελέα

Δελτίο Τύπου

Με την από 17.1.13 πρότασή της, η Αντιεισαγγελέας Εφετών κα Ελένη Σκεπαρνιά ζητά την εισαγωγή της υπόθεσης του Πέτρου Καπετανόπουλου στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών και την απαλλαγή του από την κακουργηματική κατηγορία της «συνέργειας σε ληστεία», διατυπώνοντας κατηγορηματικά την κρίση ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος.

Παράλληλα, προτείνει την εισαγωγή της υπόθεσης στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, προκειμένου να δικαστεί ο μετανάστης για το αδίκημα της ληστείας και ο Πέτρος Καπετανόπουλος για τα πλημμελήματα της «αντίστασης κατά της αρχής», της «ελευθέρωσης κρατουμένου» και της «ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης».

Η εξέλιξη αυτή δρομολογεί ουσιαστικά την άμεση απαλλαγή του Π. Κ. από την κακουργηματική κατηγορία –που εντελώς ανυπόστατα του αποδόθηκε– και απομακρύνει τον κίνδυνο (εφόσον γίνει δεκτή από το Συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες εβδομάδες) να τεθεί σε προσωρινή αργία –σύμφωνα με το άρθρο 103 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει σήμερα.

Πρόκειται συνεπώς για πλήρη επίτευξη του άμεσου υπερασπιστικού στόχου του Π. Κ., που ήταν η αποφυγή της παραπομπής του για κακούργημα και της συνακόλουθης απώλειας της θέσης εργασίας του. Είναι μια μεγάλη νίκη που οφείλεται κύρια στον καθοριστικό παράγοντα της ευρύτατης κοινωνικής και πολιτικής συμπαράστασης που εκδηλώθηκε, της δημοσιοποίησης και ανάδειξης των αυθαιρεσιών και της απόλυτης κατακραυγής εναντίον τους.

Με την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση όσων στάθηκαν δίπλα μας, ευχαριστώντας τους για άλλη μια φορά, συνεχίζουμε τον αγώνα για την απόσυρση όλων των κατηγοριών του Π. Κ. και την πλήρη απαλλαγή του στο Συμβούλιο και το δικαστήριο.

«Αγαπημένοι Σύντροφοι και Φίλοι,

μόλις ενημερώθηκα από τον Κώστα Παπαδάκη, πως η Αντιεισαγγελέας Εφετών που είχε χρεωθεί το φάκελο της υπόθεσής μου ζητά την εισαγωγή της στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών και την απαλλαγή μου από την κακουργηματική κατηγορία της συνέργειας σε ληστεία. Επίσης, προτείνει την εισαγωγή της υπόθεσης στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, προκειμένου να δικαστώ για τα πλημελήμματα («αντίσταση κατά της αρχής», «ελευθέρωση κρατουμένου» και «ψευδής ανώμοτη κατάθεση». Εφόσον η πρότασή της γίνει δεκτή από το Συμβούλιο, δρομολογείται η απαλλαγή μου από την κακουργηματική κατηγορία και άρα απομακρύνεται ο κίνδυνος να τεθώ σε αργία.

Είναι μια πολύ σημαντική θετική εξέλιξη χωρίς να είναι τελειωτική.

Είναι μια πρώτη μεγάλη νίκη της αλληλεγγύης στο πρόσωπό μου.

Συνεχίζουμε.

Ευχαριστώ ξανά και καλημέρα.
Πέτρος Καπετανόπουλος
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ!»
***

ENGLISH

Dear Companions and Friends,

I have just been informed by Kostas Papadakis, that the deputy Prosecutor of the Appellate Court who had undertaken the file of my case asks for its admission to the Judicial Council of Athens and my dismissal from the charge of the felony of complicity in robbery. She also proposes the admission of my case to the Single Appellate Court of Felonies of Athens, in order to be tried for the misdemeanors (“resisting arrest”, “attempt of liberating prisoner” and “false testimony”). Once her proposal is accepted by the Council, my dismissal from the accusation of felony is settled and the danger of my imposed work inactivity is averted.

It is a very positive development, without being definite.

It is a first major victory of solidarity towards me.

We continue!

Thank you again and good morning.

Petros Kapetanopoulos

(Τranslation: Renia Pournara)

***

ITALIANO

“Cari Compagni e Amici,

Sono appena stato informato dal Kostas Papadakis, che la Procuratore aggiunta della Corte d’Appello che aveva intrapreso il file del mio caso chiede per la sua ammissione al Consiglio giudiziario di Atene e il mio licenziamento dalla carica del reato di complicità in rapina. Si propone, inoltre, l’ammissione di mio caso all’Unica Corte di Appello di Crimini di Atene, per essere giudicato per i reati («resistenza all’autorità», «tentativo di liberare detenuti» e «falsa testimonianza»). Quando la sua proposta sta accettata dal Consiglio, il mio licenziamento dall’accusa di reato sia estinta e il pericolo della mia imposta inattività di lavoro è scongiurato.

E ‘uno sviluppo molto positivo, senza essere definito.

Si tratta di una prima vittoria importante di solidarietà verso di me.

Continuiamo!

Grazie ancora e buon giorno. “

Petros Kapetanopoulos

(Traduzione: Renia Pournara)

***

French

Chers camarades et ami(e)s,

Costas Papadakis vient de m’apprendre que le Procureur du Parquet auprès de la Cour d’appel d’Athènes qui était chargée du dossier de mon affaire demande que celle-ci soit introduite auprès de la Chambre du conseil de la cour d’appel et que l’accusation criminelle de complicité de vol ne soit pas retenue contre moi. Elle propose également que l’affaire soit introduite devant la Chambre criminelle de la Cour d’appel d’Athènes, pour que je sois jugé pour les délits (« refus d’obtempérer », « libération de prisonnier » et « fausse déposition »). Si sa proposition est reçue par la Chambre du conseil, nous serons sur la bonne voie impliquant que l’accusation de crime ne sera pas retenue contre moi et, par conséquent, le danger pour moi d’être licencié s’éloigne. Sans être définitif, il s’agit d’un développement positif important.

C’est une première grande victoire de votre solidarité en ma personne

Nous poursuivons.

Petros KAPETANOPOULOS

***
Prezados camaradas e amigos,

Acabei de tomar conhecimento, por meio do Kosta Papadaki que o promotor público pediu a anulação da acusação de co-responsabilidade no roubo.

Igualmente pede que seja efectuado por tribunal de um único juiz o julgamento em relação as acusações de resistência a autoridade ,  falso testemunho e tentativa de libertar o detido.

Se a sua proposta for aceite então ficara livre da acusação de delito grave e cessará o perigo de ficar sem salário. E  uma posição positiva, sem ser conclusiva. Sendo assim é uma grande primeira vitoria da soliedariedade a minha pessoa.

Obrigada!

Pedro Kapetanopoulos

***

Τranslation Eleni Doumitsa

***

Δημοσιεύσεις για την παραπάνω είδηση:

***

Υπογράψτε τη διαμαρτυρία – Sign the petition:

  •   Εάν δεν έχετε υπογράψει ήδη, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

***

Ενημέρωση για το Κίνημα Υπογραφών

Επεμβαίνουμε στα κοινωνικά – πολιτικά δρώμενα ως ενεργοί πολίτες, παίρνοντας θέση εμπράκτως, και με την υπογραφή μας.

Στο Κείμενο Διαμαρτυρίας με αφορμή την υπόθεση του πολίτη Πέτρου Καπετανόπουλου, και στην απόφασή μου (22/12/12) να δημιουργήσω το συγκεκριμένο κίνημα συλλογής υπογραφών, το οποίο συνεχίζεται με τη συμπαράσταση χιλιάδων πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και στην δημοσιογραφική – ποιοτική έρευνα για την ελληνική – ευρωπαϊκή – παγκόσμια κρίση που ξεκίνησα από το 2010, με τη συμμετοχή πάνω από 150 προσώπων από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και γενικά στα άρθρα μου, εκφράζονται κρυστάλλινα… η στάση και η θέση μου σχετικά με την σημασία του κοινωνικού – πολιτικού ακτιβισμού και της έμπρακτης παρέμβασης εναντίον των φασιστικών κακοποιήσεων κάθε είδους που έχει υποστεί η χώρα μας που καταστρέφεται κυρίως από πολιτικά εγκλήματα όσο και από την αδιαφορία μεγάλου μέρους των πολιτών της.

Προς την ίδια κατεύθυνση, συνεχίζω με τη δημιουργία ενός ιστότοπου γενικής ενημέρωσης -και όχι μόνο- για όλα τα ενεργά κινήματα υπογραφών (http://kinimaypografon.wordpress.com/), που μπορεί να αποβεί χρήσιμο σε όσους επιθυμούν να ενημερώνουν, να ενημερώνονται και φυσικά να συμμετέχουν, όπως για παράδειγμα στο κινήμα συμπαράστασης για το 18 ΑΝΩ, λόγω των στοχευμένων επιθέσεων που δέχεται, όπως και σε άλλα που δημιουργήθηκαν με γνώμονα την αλληλεγγύη… λέξη που ξεχάστηκε για πολλά χρόνια, και τώρα πλέον βρισκόμαστε υποχρεωμένοι να ξανά-ανακαλύψουμε.

Με λίγα λόγια: «Κανένας μόνος του».

Κρυσταλία Πατούλη

***

117181-athens_bart

Μεγάλο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στην Αθήνα